�zmir �i�ek�ilik

           �zmir �i�ek sipari�i ve d���n organizasyonu !

           Online �zmir �i�ek g�nderme sitesi

           Telefon Bilgilerimiz ; +90- 850- 8852010   &   0 850 8852010

                                                  G�venli , estetik �i�ek hizmeti

izmir online ieki firmas

���EK KATEGOR�LER� ;

| �i�ek Anasayfas� | Buket �i�ekleri | Aranjman �i�ekleri ( Vazo , cam , sepet ) | D���n , A��l�� , Nikah �i�ekleri | Cenaze �i�ekleri | Saks� �i�ekleri | Bonsai Bambu Bitkileri | Orkide �i�e�i | Online Pasta Sipari�i  | Kutu ��inde �i�ekler | G�ller |

 

    �r�n Bilgileri

�r�n Ad�:
izmire �i�ek yolla sepet i�erisinde haz�rlanm�� �i�ekler

�r�n A��klamas�: izmirdeki �i�ek�iler sepet i�erisinde kar���k mevsim k�r �i�ekleri aranjman�

�r�n Fiyat�: 2020 TL

�r�n Kodu:
1502
izmire iek yolla sepet ierisinde hazrlanm iekler

�ZM�R ���EK��L�K S�PAR�� FORMU
M��teri Bilgileri
Ad�n�z Soyad�n�z :  * 
Telefon :  * 
GSM : * �rn �lke kodu: (90) telefon: 5051234567 (bo�luk b�rakmay�n�z)
E-Posta :
Bulundu�unuz �lke :  * 
Teslimat Bilgileri
Al�c�n�n Ad� Soyad� :  * 
Telefon :  * 
Varsa �� Yeri Ad� :
Adres :  * 
�l�e :  * 
�ehir:  * 
Teslimat Tarihi :
Teslimat Zaman� :  
Bize �letmek
�stedi�iniz Mesaj�n�z :
Sipari�in �zerine yaz�lacak mesaj
Mesaj�n�z : Ne yazsam?
Sipari�in Sahibi / Gizlilik :

Sipari� formunu doldurun ve "Devam" butonuna bas�n�z.

  ile i�aretlenmi� alanlar�n doldurulmas� zorunludur.
Yard�m almak i�in simgesini t�klay�n�z.

- Hatal� yada eksik bilgi i�eren sipari�lerde onay al�nmaktad�r, bu y�zden gerekti�inde size ula�abilece�imiz bir telefon veya e-posta adresiniz mutlaka bulunmal�d�r. Sahte bilgilerle girilen sipari�ler otomatik olarak sistemden at�l�r ve kredi kart� i�lemi iptal edilir.

- �zmir �i�ek g�nder sipari� sistemimiz ssl comodo ile g�venlik alt�ndad�r. G�venle �i�ek sipari�i verebilirsiniz. �zmir �i�ek servis sistemimiz de herhangi bir aksama olmadan sipari� ge�ebilirsiniz.

-Sipari� takibi �i�ek sipari�i verildi�i andan itibaren ilk etapta cep telefonunuza sipari�iniz aktif edilmi�tir uyar�s� ile gelecektir. Ayn� anda e-mail adresinize sipari� bilgilerinizin bir n�shas� g�nderilecektir. Sitemiz �zerinden �i�ek g�nderme s�ras�nda ald���n�z onay kodu ile sipari�inizi takip edebilirsiniz.Teslim edildikten sonra e mail adresinize teslim bilgisi g�nderilmektedir. Ayr�ca teslim bilgileriniz cep telefonunuza da g�nderilmektedir.

- Sitemiz �zerinden t�m bankalar�n kredi kartlar� kullan�labilmektedir. Kart�n�z�n Visa yada Master kart olmas� kafidir.

- Sitemizden �zmire verilecek sipari�ler izmir ve il�e  b�lgelere sorunsuz olarak h�zl� servis a��m�z ile teslim edilmektedir.

�zmir �i�ek�ilik Firmas�

�zmir �i�ek�ilik Web Sitemize Ho� geldiniz !
Sizlere, �i�ek�i sitemiz �zerinden �zenle haz�rlad���m�z y�zlerce �r�n se�ene�imizle en iyi hizmeti vermeyi ama�l�yoruz. Sitemiz �zerinden sevdiklerinize farkl� ve g�rsel �i�ek �r�nleri g�nderebilirsiniz. Sitemiz �zerinden t�m banklar�n kredi kart� ile al��veri� imkan�m�z vard�r.
Web sitemiz arac�l��� ile Sevdiklerinize g�venli bir altyap� ile 7/24 �i�ek g�nderebilirsiniz.

                            Ana Sayfa    �i�ek Teslim bilgisi   �i�ek �deme bilgisi   �i�ek site g�venlik bilgisi   Bize Ula��n

 

 �ZM�R ���EK G�NDER�M B�LGELER�M�Z �L�E OLARAK

�zmir B�y�k�ehir il�eleri: Bal�ova | Bornova | Buca | �i�li | Gaziemir | G�zelbah�e | Kar��yaka | Konak | Narl�dere
Di�er il�eler: Alia�a | Bay�nd�r | Bergama | Beyda� | �e�me | Dikili | Fo�a | Karaburun | Kemalpa�a | K�n�k | Kiraz | Menderes | Menemen | �demi� | Seferihisar | Sel�uk | Tire | Torbal� | Urla

 

�ZM�R ��� VE �L�ELER�NDE NERELERE ���EK G�NDEREB�L�RS�N�Z.

 

�zmir �i�ek sat��� sitemizden pasta ve ya� pasta sipari�i verebilirsiniz.

 

izmir iek siparii sitesi    izmir iek memnuniyet garantisi    izmire iek yolla

 

ZMR EK DEME YOLLARI

 

izmir iek , izmir resmi 1  izmir ieki , izmir resmi 2  izmir iek siparii , izmir resmi 3  izmir iek sat , izmir resmi 4  izmir iek yolla , izmir resmi 5 izmir iek gnder , izmir resmi 6

 

  D���n organizasyonu , Havai Fi�ek , Balon Dekorasyonu ve u�an balon hizmeti i�in giri� yap�n   

�zmir de g�nderdi�iniz �i�ek  , pasta , hediye �r�nlerini alt k�s�mdan sipari� numaras� girerek ��renebilirsiniz.

 

Sipari� No:

 

�zmir Uluslararas� �i�ek G�nder Web sitemiz en iyi Microsoft Internet Explorer  ile g�r�nt�lenir.
� Copyright �zmir �i�ek�i Kurulu� 2000. �zmir �i�ek Sipari�i Firmas� , Her Hakk� Sakl�d�r.
�zmir �l�eleri ve semtlerine �i�ek g�nder sipari�lerinizi firmam�zdan g�ven ile verebilirsiniz.
�zmir �i�ek�ilik ve d���n organizasyonu firmas� g�venin yeni adresidir.
�zmir �i�ek�i firmam�z �zerinden T�m T�rkiye genelinde en g�rsel online �i�ek sipari�i servisimiz yap�lmaktad�r.

�zmir �i�ek telefonumuz ; 0 850-8852010  -  0 850 885 20 10

En son �i�ek sitesi de�i�tirilme tarihi :  A�ustos 2008